The Society

दिंनाक: 17 Oct 2016 10:37:13

Members of the Society

Name

Post

Address

Dr.  Rajendra Prasad Bandil

President

101, Gangavihar Parisar, Mahalgaon, Lashkar, Gwalior

Shri Narendra Shridhar  Kunte

Vice President

"Parmatm Chaya", Vivekanad Marg, Lashkar, Gwalior

Shri Anand Karara Treasurer

Mathura Prasad ka Bada, Jiwajiganj,Lashkar, Gwalior

Dr Rakesh Singh Kushwah

Secretary

D-27, Dwarikapuri, Kherapati Road, Gwalior 

Shri Shrikant Vitvekar

Joint Secretary

M-32, Vinay Nagar Sector- 2, Gwalior

Dr. Sukdev Makhija

Member

Near Police Chowki, Harishankarpuram, Gwalior

Shri Praveen Kumar Nevasker

Member

206, Madhuvan, Khasgi Bazar, Lashkar, Gwalior

Dr. Ramashankar Sharma

Member

6 Saraswati Nagar, Kunwar Baba Road, Gwalior

Dr. R K Vaidh

Member

204 Mahalaxmi Apartment, Jinsi Road, Gwalior

Shri Pranshu Shejwalkar

Member

"Krishna Kripa", Vivekanand Marg, Lashkar, Gwalior

Shri Ramsewak Sharma

Mamber

19 Helipad Colony, Gwalior

Smt. Prasanna Nagpal

Member

Garima Arcade, Shinde Ki Chawani, Gwalior

Dr. Kamal Kumar Jain 

Member

F-197 Harishankarpuram, Gwalior

Shri Pankaj Nafde

Member

Sat Bhai ki Goth, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior

Shri Kiran Kalyankar

Member

T-304 Shinde Apartment, Jiwajiganj, Lashkar, Gwalior